stand UP – personlyft
 • Enkel och genialisk personlyft
 • Kom upp till sittande eller stående med eller utan hjälp
 • Finns i två varianter, mini och MAXI, för att kunna möta olika behov
 • En enkel och genialisk personlyft framtagen framförallt för personer som ramlat och behöver komma upp till sittande eller stående med eller utan hjälp. Kan även användas av de som vill komma ner på golvet på ett smidigt och säkert sätt för att t.ex. träna eller leka med barnen.

  standUp är lätt att använda själv men kan även användas av anhöriga och vårdpersonal för att hjälpa någon upp från golvet eller ner till golvet. standUp kan användas i hemmet, på vårdboende, på dagverksamhet eller inom sjukvården. standUp är driftsäker, stabil., mycket enkel att använda samt lätt att transportera
  standUp finns i två varianter, mini och MAXI, för att kunna möta olika behov.

  standUp mini
  Kan med fördel placeras i hemmet för säker och trygg hjälp i vardagen men är även liten och lätt att transportera.Kan användas för personer som kan komma upp till sittande och sedan behöver hjälp med uppresningen.

  standUp MAXI
  Kan användas som ett alternativ till golvlyft med sele för att hjälpa någon upp från golvet. Att få hjälp med standUp MAXI kan upplevas som mindre olustigt än att få hjälp med golvlyft och sele. standUp MAXI kan användas för personer som sitter på golvet men även för att hjälpa någon upp från liggande. standUp MAXI är försedd med hjul för att kunna flytta lyften dit man behöver och med armstöd för att underlätta vid förflyttning.

  Företagspresentation

  Säker Senior AB

  Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Säker Senior håller utbildningar och föreläsningar samt säljer utvalda hjälpmedel.

  E-post: info@sakersenior.se
  Hemsida: https://www.sakersenior.se

  Kontaktperson: Anna Skaring
  Mobiltelefon: 0731-532030