Onlinekurs i yrkessvenska
 • Träna läs- och hörförståelse, uttal, ordkunskap och grammatik
 • Behärska vardagsspråket på arbetsplatsen
 • För personer som inte har svenska som modersmål
 • Behöver dina medarbetare förbättra sina språkkunskaper? Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna genomföra ett arbete och för att muntlig och skriftlig kommunikation på en arbetsplats ska fungera. Med bättre språkkunskaper ökar självförtroendet hos medarbetaren vilket får en positiv effekt på arbetsinsatsen.

  Köp en onlinekurs i yrkessvenska för personal inom äldreomsorgen. Kursen är helt digital och man loggar enkelt in via mobilen eller datorn och studerar när man själv vill.

  I kursen får man träna det grundläggande språket som används inom äldreomsorgen. Målet är att behärska vardagsspråket på arbetsplatsen. Hur för man ett vanligt samtal med en vårdtagare? Vad heter de olika hjälpmedlen som äldre använder, exempelvis rullstol, rullator och käpp? Förstår alla de viktiga hygienrutinerna? Materialet riktar sig främst till praktikanter, nyanställda eller vikarier inom äldreomsorgen som inte har svenska som modersmål. Alla övningar är självrättande och finns tillgängliga i mobilen dygnet runt. Alltså behöver ingen viktig tid tas från arbetet.

  Träna läs- och hörförståelse, uttal, ordkunskap och grammatik!!

  Företagspresentation

  Swedish4u

  Swedish4u erbjuder onlinekurser i yrkessvenska där de studerande får förbättra sina kunskaper i språket som används på arbetsplatsen. Kurserna är utformade av en legitimerad lärare i svenska som andraspråk.

  E-post: lotta.simonsson@swedish4u.se
  Hemsida: https://www.swedish4u.se/

  Kontaktperson: Lotta Simonsson
  Mobiltelefon: 0733-784403