GPS klocka
 • Realtidsspårning av GPS hjälpmedlet dygnet runt
 • Få info om hur personen rör sig
 • Tvåvägskommunikation - möjligt att ringa både till och från klockan
 • Nekis Nock Senior Klocka är ett utmärkt GPS hjälpmedel för människor som lider av en demenssjukdom, löper risk för desorientering samt ofrivillig isolering. Klockan har en mängd olika funktioner och klockans diskreta design stigmatiserar inte användaren. Tryck ner SOS-knappen i samband med en nödsituation så kommer en notifikation skickas till de anhörigas telefoner. Klockan kommer även ringa till de anhöriga i samband med att SOS-knappen trycks ner genom en säker kontaktlista. Välkommen att kontakta oss för mer info!

  Företagspresentation

  Neki

  Neki Sverige AB säljer diskreta GPS hjälpmedel och utvecklar trygghetstjänster. Målet är att skapa trygghet för anhöriga o familjer samt öka människors säkerhet o självständighet. Våra hjälpmedel o tjänster har flera funktioner för att lösa de utmaningar som kan uppstå i just din familjs vardag.

  E-post: philip@neki.se
  Hemsida: https://www.neki.se

  Kontaktperson: Philip Fransson
  Mobiltelefon: 070 999 83 56.