Enkel musikspelare!!
 • Mycket enkel att hantera!
 • Kan användas av människor med demenssjukdom
 • Här finns plats för ca 1500-2000 musikstycken! (4GB)
 • Musikspelaren kan användas av äldre, människor med demens eller andra kognitiva svårigheter. Många äldre har lyssnat till musik hela livet, men kan ha svårt att komma ihåg hur deras musikspelare eller hur en radio fungerar. Nu behöver de inte oroa sig längre. Det är bara att lyfta på locket och ut strömmar de gamla favoriterna. Här finns plats för ca 1500-2000 musikstycken! (4GB).

  o Starta musiken: lyft på locket.
  o Hoppa över en sång: tryck på den stora knappen. Det finns bara en.
  o Stäng av musiken: stäng locket.
  o Nästa gång fortsätter musikspelaren där den slutade senast.

  Musiken laddas ned via en USB-kabel från en PC eller Mac. På det sättet kan den som känner personen, skapa en perfekt blandning av musik. Musikstycken kan tas bort eller läggas till senare om så önskas. Fungerar både med elledning eller batterier.

  Företagspresentation

  Joy and Care

  Joy & Care säljer tekniska hjälpmedel som skapar glädje och förbättrar livskvaliteten för personer med speciella behov, deras släktingar och vårdgivare. Vi finns i Danmark men pratar svenska. Välkommen!

  Telefon: 0045-20 56 17 66
  E-post: info@joyandcare.com
  Hemsida: https://www.joyandcare.se/

  Kontaktperson: Kerstin Ahlmér
  Telefon: 0045-20 56 17 66