Utbildningspaket i yrkessvenska och omsorgskunskap!
 • Öka yrkeskunskapen och det yrkesspecifika ordförrådet
 • Fem utbildningspoddar och sex moduler språkövningar
 • 2 mån/medarbetare med obegränsat antal utbildningstillfällen
 • Behöver din personal förbättra sina kunskaper i svenska språket och få ökad omsorgskompetens? Swedish4u och Wacano AB har tillsammans tagit fram ett utbildningspaket som omfattar både omsorgskunskap och yrkessvenska.

  Att inte förstå eller att sakna kunskap är otryggt för vårdtagare, anhöriga, personal och chef. Vårt digitala utbildningspaket rustar din personal för att bättre förstå instruktioner, kommunicera, dokumentera och bli en aktiv medarbetare som också förstår vad som ska göras, hur och varför.

  Lär dig yrkessvenska och omsorgskunskap

  smart digitalt utbildningspaket

  Målet med utbildningen är att deltagarna ska

  • öka sin yrkeskunskap
  • förstå betydelsen av den egna arbetsinsatsen
  • öka sitt yrkesspecifika ordförråd
  • öka förståelsen för olika typer av texter som används i arbetet
  • förbättra sitt uttal
  • motiveras till nyfikenhet och vilja att lära sig nytt
  • motiveras att fortsätta sin språkutveckling och att aktivt använda språket mer i arbetet

  Utbildningen består av fem utbildningspoddar framtagna av Wacano AB. Personer med stor kunskap intervjuas i ett samtal som följer en tydlig pedagogisk struktur. Varje podd följs av självtest och reflektionsfrågor för att ytterligare förstärka inlärningen.

  Yrkessvenskan består av sex moduler med språkövningar som är kopplade till innehållet i poddarna. Den studerande får träna på läsförståelse, hörförståelse, uttal, ordkunskap och vanliga svenska uttryck. Modulerna har olika teman med anknytning till arbetet inom omsorgen.

  Utbildningen kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon oberoende av tid och rum.

  Tillgänglighet
  Två månader per medarbetare med obegränsade möjligheter till repetition.

  Hur går det till?
  Anmäl deltagare så sköter vi resten så som utskick, genomförandestatistik med mera.

  Skicka ett mail till:
  info@wacano.se
  kontakt@swedish4u.se

  Företagspresentation

  Swedish4u och Wacano AB

  Swedish4u erbjuder en lärplattform för yrkessvenska online – direkt i mobilen och Wacano använder poddar i ett digitalt utbildningskoncept. Tillsammans har de tagit fram ett utbildningspaket som omfattar både omsorgskunskap och yrkessvenska.

  E-post: kontakt@swedish4u.se
  Hemsida: https://www.swedish4u.se/

  Kontaktperson: Lotta Simonsson på Swedish 4 U
  Mobiltelefon: 0733-784403